Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse

En privat stiftelse som støtter norske kunstnere, og gir muligheten for å arbeide i kontakt med impulser fra et videre internasjonalt kunstliv.

Gå til stipendsøknad

Ingrid Lindbäck Langaard

Ingrid Lindbäck Langaard ble født Ingrid Riegels Ruud i Kristiania 5.august 1897. Hun døde den 6.juni 1982. Hun var en dyktig forretningskvinne og var allerede fra unge år meget kunstinteressert. Hun begynte å studere kunsthistorie på Universitetet I oslo og skrev bl.a. boken ”Munchs ungdomsår” som grunnlag for et magistergradsarbeide. Gjennom hele livet samlet hun kunst og etterlot seg ved sin død bl.a. 83 verker av Munch.

I 1963 kjøpte hun rettighet til et atelier i det nyopprettede kunstsenteret Cite Internationale des Arts i Paris. Samtidig opprettet hun stiftelsen. I 1968 utvidet hun med nok ett atelier. Stiftelsen har senere anskaffet ytterligere to atelierer og disponerer nå fire atelerer ved Cité.

Ingrid Lindbäck Langaard testamenterte nær hele sin formue til stiftelsen, som er en av de største private stiftelser til fordel for norske kunstnere. Frem til i dag har nærmere 1000 kunstnere mottatt betydelige stipendier og ca. 250 kunstnere har bodd i de atelierene stiftelsen i dag disponerer på Cite Internationale des Arts.

I 1987 ble det holdt en jubileumsutstilling i Kunstnerforeningen med verker av kunstnere som til da hadde bodd på Cite. Stiftelsen ga i den anledning forfatteren Gerd Hennum i oppdrag å skrive boken ”Ingrid Lindbäck Langaard, Viljesterk kvinne i kunsten” utgitt på Dreyers forlag i 1987.

Residency på Cité Internationale des Arts i Paris

Søknad om opphold på Cité Internationale des Arts i Paris hvor Stiftelsen disponerer 4 atelierer. Alle atelierene er som en liten leilighet, nøkternt innredet med det aller nødvendigste utstyr. De har sovalkove, et minikjøkken, bad, bod og en entre. Det kan søkes om opphold på en varighet av 3-12 måneder. Stiftelsen dekker husleien for den tid stipendiaten reelt oppholder seg i atelieret. Stiftelsen gir et spesifisert mindre tilskudd pr. mnd. til hjelp med løpende utgifter under oppholdet. Det er en forutsetning at man bor fortløpende på Cité hele den perioden man er tildelt.

I tilfelle atelieret ikke blir benyttet, må stiftelsen varsles i god tid på forhånd. Stipendiaten må dekke husleien for den tid atelieret står tomt. Formålet med et opphold på Cité er å gi kunstneren anledning til å kunne konsentrere seg om sitt arbeid over en lengre periode borte fra dagliglivets mange oppgaver og forpliktelser. Erfaringen har vist at det er først etter en tilvenningsperiode at man klarer å arbeide tilfredsstillende i de nye omgivelser. Langtidssøkere vil bli preferert.

Les mer om Cité

Reise- eller arbeidstipend

Det kan søkes om reise eller arbeidsstipend dersom man kan dokumentere eller begrunne planer for et bestemt prosjekt, arbeidsprosess eller relevant reise.

Stipend til viderutdanning i utlandet

Videre deles det ut ett eller flere større stipend til kunstnere som ønsker å videreutdanne seg på et universitet /kunstinstitusjon i utlandet. Opptaksbevis, studie- og finansieringsplan samt anbefalingsbrev fra 2 professorer eller liknende må forelegges. Grunnutdannelsen må være gjennomført. Søknadsskjema må utfylles. Ufullstendig utfyllte søknader kommer ikke i betraktning.

Slik søker du:

Fra og med 2016 må du benytte stiftelsens digitale søknadsløsning.

Søknadsfristen for alle tre stipendkategorier er 15. oktober kl. 24.00.

Søknaden må inneholde følgende:

1) Alle søknader må ha vedlegg av bilder/video som viser kunstnerens senere arbeider (de siste tre årene). Det kan vedlegges maks 20 bilder med maks størrelse 2 MB, eller for video maks fem minutter varighet. Gyldige filformater er .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .mov, .mp4, .mpeg.
2) Fullstendig utfylt skjema.
3) CV
4) Begrunnelse for stipend eller for atelier i Paris.
5) Andre betingelser vil stå på søknadsskjema for de som søker CIte eller utlands stipend

Eventuelle forespørsler kan rettes til Bettina Heyerdahl, 918 82 877 / post@langaards-stiftelse.no